INBINHDUONG.COM

In Biểu Mẫu

IN BIỂU MẪU – PHIẾU THU CHI – HÓA ĐƠN – BIÊN LAI

Số lượng (cuốn) For 70gsm 1 liên Carbonless 2 liên Carbonless 3 liên Thời gian
in 1 màu in 4 màu in 1 màu in 4 màu in 1 màu in 4 màu
10 25,000 50,000 30,000 55,000 39,000 79,000 3 ngày
20 22,000 45,000 23,000 54,000 38,000 75,000 3 ngày
30 20,000 40,500 21,500 52,000 37,000 71,000 3 ngày
40 19,500 38,500 20,500 48,000 36,000 67,000 3 ngày
50 19,200 37,600 19,600 42,000 34,000 63,000 4-5 ngày
100 12,000 Liên hệ 16,000 Liên hệ 23,000 Liên hệ 4-5 ngày
200 10,000 15,000 22,000 4-5 ngày
300 9,000 14,000 21,000 4-5 ngày
500 8,000 13,000 20,000 5-7 ngày
1000 7,000 11,500 19,500 5-7 ngày

Quy cách sản phẩm:
– Kích thước chuẩn: A5 (14 x 20 cm)
– In màu (không màu nền)
– Đóng cuốn : Loại 1 liên 100 tờ/ cuốn; Loại 2 liên : 100 tờ/ cuốn ( # 50 Bộ/ cuốn); Loại 3 liên : 150 tờ/ cuốn ( # 50 bộ/ cuốn )
– Đóng số nhảy, răng cưa, dán Block, đóng ghim theo yêu cầu; có thể in barcode đổi hay chuỗi ký tự thay đổi.
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn – In Barcode thay đổi + 3000/cuốn
Đơn giá (ĐG) cho khổ A6 (10×14 cm) = 0,5 x ĐG – Đơn giá khổ A4 (20.5×29.5cm) = 2xĐG