INBINHDUONG.COM

In Biểu Mẫu

LOẠI GIẤY QUY CÁCH THÀNH PHẨM SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ  THỜI GIAN
Fo70 – A5 (20 x 14 cm)– Fort 70
– In 1 màu , 1 mặt
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn), dán keo đầu
10                     40,000   3-7 Ngày
20                     38,000  
30                     36,000  
50                     34,000  
100                     26,000  
200                     22,000  
500                     20,000  
Giấy Carboless 2 Liên
( Nội dung giống nhau cho cả 2 liên )
– A5 (20 x 14 cm)
– Carboless 2 liên
– In 1 màu, 1 mặt
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (50 bộ/cuốn # 100 tờ/cuốn), dán keo đầu
10                     42,000  
20                     40,000  
30                     39,000  
50                     38,000  
100                     29,000  
200                     25,000  
300                     22,000  
Giấy Carboless 3 Liên
( Nội dung giống nhau cho cả 3 liên )
– A5 (20 x 14 cm)
– Carboless 2 liên
– In 1 màu, 1 mặt
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (50 bộ/cuốn # 150 tờ/cuốn), dán keo đầu
10                     51,000  
20                     50,000  
30                     48,000  
50                     45,000  
100                     39,000  
500                     30,000  
         
Đơn giá khổ A6 = Đơn giá A5/2; Khổ A4 = Đơn giá A5 x 2
Đóng số nhảy + 3000đ/cuốn
Đơn giá niêm yết trên là tạm thời,chưa bao gồm VAT 10% có thể tăng giảm tùy thị trường giấy. Do vậy để có giá chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline : 0909 381 222 – 0989 533 328