INBINHDUONG.COM

In Nhanh Và Lấy Gấp

Số trang Đơn giá/ trang + Cán màng + Cấn/ Lượt Lò xo/ cuốn Đóng ghim
01 – 05 10,000 8,000 8,000 10,000 50.000/lô
06 – 10 8,000 5,000 6,000 9,000 9.000/cuốn
11 – 15 80,000 50,000      
16 – 50 5,000 50,000 3,000 8,000 7.000/cuốn
51 -79 250,000 50,000      
80 – 100 3,000 60,000 1,000 7,000 6.000/cuốn
101 – 119 300,000 80,000      
120 – 500 2,500 700 800 6,000 4.000/cuốn
501 – 559 1,250,000 250,000      
560 – 1000 2,200 500 600 5,500  
> 1000 2,000 250 400 5,000