INBINHDUONG.COM

In Thẻ Treo

Số lượng (cái) In 1 mặt In 2 mặt
4.5×7.5 cm 3×10 cm 4.5×7.5 cm 3×10 cm
1000 250,000 240.000 350,000 330.000
2000 420.000 400,000 570.000 540,000
3000 630.000 580,000 840.000 660,000
4000 840.000 780,000 1,100,000 1,000,000
5000 1.000.000 900,000 1.300.000 1,150,000

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy Couche/Briston 300gsm
– In offset 4 màu 2 mặt. Khoan lỗ tròn, bo góc không bo góc.
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT