INBINHDUONG.COM

In Giấy Tiêu Đề

IN GIẤY TIÊU ĐỀ

Số lượng Đơn giá Thành tiền Thời gian
100 tờ 2.200 đ 220.000 1 ngày
200 tờ 1.850 đ 370.000 1 ngày
300 tờ 1.700 đ 510.000 1 ngày
400 tờ 1.600 đ 640.000 1 ngày
500 tờ 1.500 đ 770.000 2 ngày
1.000 tờ 1.200 đ 1.200.000 2 ngày
2.000 tờ 900 đ 1.800.000 2 ngày
3.000 tờ 750 đ 2.250.000 3 ngày
4.000 tờ 650 đ 2.600.000 3 ngày
5.000 tờ 580 đ 2.900.000 3 ngày
10.000 tờ 380 đ 3,800,000 3-5 ngày

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy For 100gsm
– In 4 màu 1 mặt (không màu nền)
– Cấn bế và gia công thành phẩm, không dán keo nắp. (Keo nắp + 100Đ)
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Thêm số lượng 1000 – 2000- 5000 – 10000 như In cực rẻ (www.incucre.com)